logo_mczp2.jpg

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi na podstawie art. 26, ust. 4 USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 217) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert ogłoszonego 21.03.2014 r. w postępowaniu o udzielanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE MEDYCYNY UZALEŻNIEŃ MIEJSKIEGO CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO w zakresie dyżuru w Oddziale Przyjęć i Oddziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym Zakładu Medycyny Uzależnień MCZP przy ul. Kilińskiego 232 podczas którego wykonywane będą następujące świadczenia zdrowotne: porada diagnostyczna, hospitalizacja krótkoterminowa...

Więcej…
 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 w dniu 21.03. 2014 r. Ogłasza Konkurs Ofert na wykonanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE MEDYCYNY UZALEŻNIEŃ MIEJSKIEGO CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO w zakresie dyżuru w Oddziale Przyjęć i Oddziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym Zakładu Medycyny Uzależnień MCZP przy ul. Kilińskiego 232 podczas którego wykonywane będą następujące świadczenia zdrowotne: porada diagnostyczna, hospitalizacja krótkoterminowa...

Więcej…
 

Rozstrzygnięcie postępowania ZP/04/2014 w zakresie pakietu 2 i 3

 

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41, niniejszym informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi”...

 

Więcej…
 

Rozstrzygnięcie postępowania ZP/04/2014 w zakresie pakietu 1

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41, niniejszym informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi”...

 

Więcej…
 

Pytanie nr 5 do przetargu: Dostawa leków, środków opatrunkowych ZP/04/2014

 

W dniu 27.02.2014 r. wpłynęło pytanie nr 5 dotyczące przetargu nieograniczonego dla zamówienia ZP/04/2014 pn.: „Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi” ZP/04/2014

Więcej…
 
«PoczątekPoprzednia1234567NastępnaOstatnie»

Strona 1 z 7